Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Osobnosti regiónu Kysuce

RNDr. DrSc. Kormanec Ján

Titul: RNDr. DrSc. RNDr. DrSc. Kormanec Ján
Priezvisko: Kormanec
Meno: Ján
Profil: molekulárny biológ SAV, vedec
Rodninný stav: ženatý
Narodený(á): 19.12.1959 Krásno nad Kysucou
Národnosť: slovenská
Bydlisko: Bratislava
E-mail: umbijkor@savba.sk
Ďalšie informácie:

RNDr. Ján Kormanec DrSc. je významný a uznávaný molekulárny biológ pôsobiaci v Ústave molekulárnej biológie SAV.
Vzdelanie : 1984 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:

  • 1995 Nemecko
  • 1988 Nemecko

Pracoviská a významné funkcie:
Ústav molekulárnej biológie SAV (vedúci oddelenia génovej expresie)

Najdôležitejšie výsledky:
Identifikácia a charakterizácia sigma faktorov RNA polymerázy dôležitých v regulácii diferenciálcie streptomycét.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:
Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu (člen výboru)

Ocenenia:

  • 2008 - Osobnosť Kysúc za rok 2008 - ocenenie za čin roka vo vede a hospodárstve
  • 2004 Vedec roka
  • 1996 Cena SAV

Z tvorby :
Monografia: 2001 Analyzing the developmental expression of sigma factors with S1-nuclease mapping
Časopisecké publikácie: 53
Vedecká výchova: 3
Medzinárodné projekty: 2

Ocenenie KKN za čin roka 2008 v hospodárstve získal vedec RNDr. Ján Kormanec, DrSc.
Narodil sa 19. decembra 1959 v Krásne nad Kysucou. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Kysuckom Novom Meste. Roku 1984 vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK Bratislava s červeným diplomom a od ministra školstva prevzal cenu za vynikajúce študijné výsledky. Roku 1991 sa stal vedúcim vedeckým pracovníkom, v súčasnosti pracuje v Ústave molekulárnej biológie SAV ako vedúci oddelenia génovej expresie. Roku 2004 získal ocenenie Vedec roka.
Nesmierne si vážim toto ocenenie,“ povedal Ján Kormanec vo svojom poďakovaní. „Je úplné iné ako vedecké, človek sa ním dostane aj do iného povedomia. Už som tridsať rokov preč z Kysúc, ale za všetko, čo som dosiahol, vďačím Kysuciam, lebo ma naučili pokore pred úžasným zázrakom od Boha, ktorým je život. Pomaličky odhaľujem tieto zákutia života a ďakujem svojím spolupracovníkom, lebo vedecká činnosť je tímová robota.“