Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Osobnosti regiónu Kysuce

Ing. Gomola Pavol

Titul: Ing. Ing. Gomola Pavol
Priezvisko: Gomola
Meno: Pavol
Profil: starosta obce Čierne
Rodninný stav: ženatý
Narodený(á): 22.02.1955 Čierne
Národnosť: slovenská
Bydlisko: Doliny č. 948, Čierne
E-mail: -
Ďalšie informácie:

Manželka: Žofia - vychovávateľka ZŠ Čierne - Vyšný koniec

Deti:

  • Soňa - absolventka fakulty financií - Univerzita Mateja Bella Banská Bystrica
  • Monika - absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava
  • Pavol - študent II. ročníka - Slovenská technická univerzita Bratislava, odbor pozemné stavby - architektúra

ŽIVOTOPIS
Narodil sa 22.02.1955 v Čiernom pri Čadci. ZŠ ukončil v roku 1970. SVŠ navštevoval v Čadci a ukončil ju maturitou v roku 1973. Následne absolvoval VŠD v Žiline a v roku 1978 bol promovaný na strojného inžiniera.

Celý svoj doterajší život od skončenia vysokoškolského štúdia prežil na významných investičných stavbách v Českej a Slovenskej republike. Pôsobil v rôznych riadiacich a vedúcich funkciách.

Pôsobil :

  1. Severo-český a západo-český región - výstavba veľkostrojov pre povrchové bane
  2. Železiarne Podbrezová, Třinecké železiarne, Vitkovické železiarne, VSŽ Košice, Nová Huť Ostrava, VTŽ, Chomutov - modernizácia hutníckych zariadení
  3. Slovnaft Bratislava, ChZ - Litvinov - výstavba nových technologických celkov pre chemický priemysel, Siemens Bratislava - výstavba paroplynovej elektrárne
  4. Volkswagen Bratislava - automobilový priemysel, výstavba nových lakovacích liniek
  5. SCP Ružomberok - modernizácia papierenských strojov
  6. Najdlhšie pôsobenie bolo však na VD Gabčíkovo - r. 1988-1998 - výstavba plavebných komôr a vodnej elektrárne. Tu dokonale využil svoje poznatky z predošlých stavieb.

V decembri 2002 kandidoval na funkciu starostu obce a od 07.01.2003 túto funkciu vykonáva.