Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Osobnosti regiónu Kysuce

PhDr. Gerát Rudolf

Titul: PhDr. PhDr.  Gerát Rudolf
Priezvisko: Gerát
Meno: Rudolf
Profil: ochranca prírody
Rodninný stav: Ženatý
Narodený(á):
Národnosť: slovenská
Bydlisko: Čadca
E-mail: r.gerat@centrum.sk
Ďalšie informácie:

PhDr. Rudolf Gerát pôsobí v ochranárskom hnutí vyše 30 rokov. Od roku 1984 je predsedom okresného výboru Slovenského zväzu ochrancov prírody. Napríklad v rámci dlhodobého programu „Priezračná Kysuca“ zorganizoval komplexné kontroly čistoty tokov v povodí Kysuce za účasti ochranárov, správcov tokov a obcí. Tejto aktivite zostáva verný dodnes, mnoho jeho podnetov bolo predmetom opatrení úradov životného prostredia. V tomto roku sa podpisuje pod Dunajský regionálny projekt. Do celého procesu trvalo udržateľného rozvoja vtiahol aj predstaviteľov hospodárskych subjektov a verejnej správy. Zorganizoval rad seminárov k aktuálnym otázkam o ochrane životného prostredia na Kysuciach, o ochrane ovzdušia, vodných tokov a o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch.

Výsledkom sú zborníky týchto materiálov. Publicistickej činnosti sa venuje systematicky, propaguje aktuálne environmentálne problémy, pravidelne pripravuje informatívne materiály pre turistov. Za dlhoročnú publicistiku dvakrát získal i významné ocenenia Zväzu slovenských novinárov. Inicioval spoluprácu s ochranárskymi organizáciami v susedných regiónoch Poľska a Česka. Je jedným z iniciátorov záchrany kostola v zátopovej oblasti vodárenskej nádrže Nová Bystrica. Kostol pôvodne určený na demoláciu je dnes kultúrnou pamiatkou. Aj vďaka nemu.
Napriek pokročilejšiemu veku je aktívny, podnecuje a zapája sa do ochranárskych podujatí. V spolupráci so školami zorganizoval mnohé súťaže: „Poklady Kysúc“, „Stromy - pamätníky“, „Anglický park“ a mnohé ďalšie. Od roku 1990 pracuje v Komisii životného prostredia mestského zastupiteľstva v Čadci, z toho 8 rokov bol jej predsedom.