Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Osobnosti regiónu Kysuce

ThDr., PhD. Floriš Emil

Titul: ThDr., PhD. ThDr., PhD.  Floriš Emil
Priezvisko: Floriš
Meno: Emil
Profil: správca farnosti Čadca mesto
Rodninný stav: slobodný
Narodený(á): 22.6.1955
Národnosť: slovenská
Bydlisko: farnosť Čadca - mesto
E-mail: cadcafarnost@szm.sk
Ďalšie informácie:

Emil Floriš sa narodil sa 22.6.1955 v Púchove, pochádza z farnosti Lednica, študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, na kňaza vysvätený 14.6.1981. Kaplánom bol v Nesluši, 1981 v Pov.Bystrici, 1985 v Krásne nad Kysucou, 1987 správcom fary v Rosine, 1997 v Predmieri. R. 2000 dosiahol stupeň akademického štúdia licenciáta posv. teológie na Pápežskej univerzite v Krakove a r. 2002 zaujal prestol farára v Čadci.