Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Peter Jilemnický sa vrátil na Kysuce

Peter Jilemnický sa vrátil na Kysuce

Čadca 06.12.2010 - Peter Jilemnický - spoluzakladateľ socialistickej literatúry a priekopník socialistického realizmu na Slovensku. Od roku 1923 pôsobil aj na Kysuciach ako učiteľ obecnej školy vo Svrčinovci. Peter Jilemnický spracoval umelecky svoje zážitky z pôsobenia na Kysuciach a Čadci v dvoch románoch „Víťazný pád“ a „Pole neorané“. Niekoľko rokov stála socha Petra Jilemnického na verejnom priestranstve pri dome kultúry v Čadci. Odstránili ju po roku 1989 nástupom novej vládnucej garnitúry. V dôsledku spoločenských zmien a rýchleho nasadenia demokracie bola socha uznesením mestského zastupiteľstva  (1990-1994 pôsobil ako primátor dnešný poslanec MZ v Čadci Peter Glasnák) „barbarsky“ odstránená a predaná do depozitu Technických služieb v Čadci. Po niekoľko rokov zostal na jej mieste len neupravený park.

Bronzová socha v hodnote vyše 750 000 Kčs z roku 1981 takmer 15 rokov ležala v areáli technických služieb, ktoré boli neskôr sprivatizované. Následne po ich transformácii bola socha prevezená do prevádzky vo vlastníctve Jozefa Kondeka.

Návrat „stratenej sochy“
Žaloba vo veci vrátenia sochy bola podaná až v roku 2005 z dôvodu, že išlo o dielo nemalej umeleckej hodnoty ako aj hodnoty materiálu, z ktorého bola vyrobená. V roku 2007 sa Jozefovi Vraželovi a súčasnému vedeniu podarilo získať sochu Petra Jilemníckého späť do vlastníctva mesta. Medzi mestom Čadca a p. J. Kondekom bola uzatvorená dohoda o vydaní veci a vzájomnom vysporiadaní práv a povinností, predmetom ktorej bolo doriešenie žaloby mimosúdnou cestou. Ešte v tom istom roku mesto protokolárne prevzalo sochu Petra Jilemnického a uložilo ju v priestoroch Mestského podniku služieb Čadca

Peter Jilemnický sa stal súčasťou Matičného námestia
Socha Petra Jilemnického mala byť podľa zámeru mesta osadená v rámci projektu rekonštrukcie Matičného námestia s názvom Pešia zóna v meste Čadca - stavebné úpravy. Bohužiaľ, projekt zostal v štádiu územného konania, nakoľko vlastníci priľahlých pozemkov podali výhrady k aktuálne platnému Územnému plánu centrálnej mestskej zóny a zabránili tak mestu získať mimorozpočtové zdroje zo štrukturálnych fondov v rámci Regionálneho operačného programu.
Osadenie sochy Petra Jilemnického sa však nakoniec uskutočnilo. Od 4. decembra opätovní zdobí Matičné námestie a verejné priestranstvo pred domom kultúry. Ako uviedol Jozef Vražel, Peter Jilemnický prišiel na chudobné kysucké lazy šíriť osvetu a preto si sochu na námestí zaslúži. „História sa zmeniť nedá, môžeme ju len rešpektovať“, uviedol na opätovné osadenie sochy J.Vražel.

-sik-


Vytvorené: 06.12.2010