Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Dobrovoľné hasičské zbory z Kysúc predbežne bilancovali

Dobrovoľné hasičské zbory z Kysúc predbežne bilancovali

Radôstka - Dňa 21.10.2012 sa v obci Radôstka v sále obecného úradu konalo inštruktážne metodické zamestnanie členov výborov za okrsok č. 3, do ktorého patria dobrovoľné hasičské zbory Krásno nad Kysucou, Zborov nad Bystricou, Dunajov, Klubina, Stará Bystrica, Nová Bystrica, Radôstka.

Schôdzu oficiálne otvorila riaditeľka OV DPO Čadca pani Marta Balošáková, ktorá dvom jubilantom z DHZ Radôstka odovzdala pozdravné listy. Všetkých členov srdečne privítal predseda DHZ Radôstka pán František Hulák. Jedným z bodov programu bolo aj predbežné bilancovanie roku 2012, hospodárenie hasičských zborov, príprava výročných členských schôdzi, preventívne protipožiarne kontroly komínov, vypaľovanie trávy, vznik požiarov, nedostatok finančných prostriedkov. Ako uviedla tajomníčka DHZ Radôstka Katarína Strnádlová, najviac zásahov majú hasiči pri vypaľovaní trávy, pričom nepomohli ani vývesky a články o zákaze vypaľovania.

DHZ Radôstka

Zástupcovia vedenia OV DPO Čadca a jednotlivých miestnych organizácií sa (p. Červienková, Ladislav Dedič, Viktor Skaličan, okrskový veliteľ Milan Riečičiar, referent mládeže Marián Šustek, okresný inštruktor Štefan Ploštica) sa zhodli na ďalšom smerovaní dobrovoľných hasičských organizácií, ktorým je predovšetkým pomáhať blížnym, spoluobčanom, keď je ohrozený ich život či majetok.
Schôdza prebehla na vysokej profesionálnej úrovni a v priateľskom prostredí, informovala tajomníčka DHZ Radôstka Katarína Strnádlová. foto: DHZ Radôstka

 


Vytvorené: 31.10.2012