Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Poradňa zdravia v Čadci je vám k dispozícii každý utorok a štvrtok bezplatne

Poradňa zdravia v Čadci je vám k dispozícii každý utorok a štvrtok bezplatne

Čadca 11.02.2013 - Srdcovo-cievne ochorenia každoročne zabijú 17,5 mil. ľudí na celom svete. Úmrtnosť na tieto choroby sa v súčasnosti zaraďuje na prvé miesto. Srdcovo-cievne ochorenia sa vyznačujú tým, že úzko súvisia so životným štýlom človeka a preto sa im dá predchádzať. Často sa začínajú rozvíjať už v detstve, ale najčastejšie sa prejavujú až o niekoľko desaťročí neskôr. Dnes ohrozujú už aj mladšiu populáciu vo veku 20-30 rokov.

Poradne zdravia boli zrealizované za účelom zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických neinfekčných chorôb a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových.
Návšteva v základnej poradni spočíva vo vyšetrení hlavných rizikových faktorov chronických civilizačných ochorení. Do poradne zdravia je prístupná pre verejnosť, môže ju navštíviť každý, kto má záujem niečo sa dozvedieť o svojom zdraví. V poradni Vám odborní pracovníci vyšetria hlavné rizikové faktory, ktoré súvisia so vznikom spomínaných ochorení.

Toto vyšetrenie sa robí úplne ZADARMO!

Počas vyšetrenia sa Vám stanovia nasledovné parametre:

  • antropometrické meranie (telesná výška a hmotnosť - BMI, obvod pása a bokov - WHR)
  • biochemické vyšetrenie z kvapky krvi z prsta (celkový cholesterol, HDL a LDL cholesterol, triglyceridy, glukóza - cukor a pečeňové testy AST, ALT, GMT)
  • meranie krvného tlaku a tepovej frekvencie
  • anamnestické údaje - osobná a rodinná anamnéza
  • fajčiari majú možnosť zmerať si množstvo oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu prístrojom MicroSmokerlyzér.

Na vyšetrenie je potrebné prísť ráno nalačno. Deň pred vyšetrením obmedziť konzumáciu mastných a vyprážaných jedál (údeniny, slaninu, klobásy a pod.), tiež podľa možnosti vylúčiť sladké jedlá (čokolády, zákusky, atď.) a nepiť alkohol. V deň vyšetrenia je vhodné piť len nesladený čaj alebo čistú vodu. Pol hodiny pred vyšetrením nefajčiť.

Vyšetrenia sa vykonávajú na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (zelená budova na parkovisku pri Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci) v ambulancii na 2. poschodí každý utorok a štvrtok od 7,00 hod. do 10,00 hod. O možnostiach vyšetrenia sa môžete telefonicky informovať na tel. čísle: 041 / 430 26 75, informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci - Oddelenie podpory zdravia.


Vytvorené: 11.02.2013