Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Výluka na vlakovej trati Čadca - Krásno nad Kysucou od 16. septembra 2014

Výluka na vlakovej trati Čadca - Krásno nad Kysucou od 16. septembra 2014

Z dôvodu rozsiahlej výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) na úseku trate Čadca - Krásno nad Kysucou so začiatkom od 16. septembra 2014 prichádza k obmedzeniam v jazde vlakov ZSSK. Z toho dôvodu pripravila Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. nasledovné opatrenia v železničnej osobnej doprave :

S PLATNOSŤOU OD 16. SEPTEMBRA DOCHÁDZA K VÝRAZNÝM ZMENÁM V ČASOVÝCH POLOHÁCH VIACERÝCH OSOBNÝCH VLAKOV V ÚSEKU ČADCA – KRÁSNO NAD KYSUCOU. Bližšieinformácie Vám budú poskytnuté tiež v osobných pokladniciach, na výveskách, v Kontaktnom centre ZSSK (t.č. 18 188,info@slovakrail.sk) a na našej internetovej stránke www.slovakrail.sk.

Výluky v dňoch 16. - 19., 22. - 25., 29., 30. septembra, 1., 2., 6. – 9., 13. – 16., 20. – 23. októbra 

 

Na trati Čadca – Krásno nad Kysucou vlak 

Os 3911 bude premávať v skoršej časovej polohe (odchody z Čadce 8:20, Čadca mesto 8:23, Oščadnica 8:28, z Krásna n/K. odchod zachovaný)

 

 

Pre cestujúcich od prípojného vlaku z Makova (príchod Čadca 8:28) bude zabezpečená náhradná autobusová doprava 
 

Os 3913 bude premávať v skoršej časovej polohe (odchody z Čadce 10:20, Čadca mesto 10:23, Oščadnica 10:28, z Krásna n/K. odchod zachovaný)

 

Pre cestujúcich od prípojného vlaku z Makova (príchod Čadca 10:28) bude zabezpečená náhradná autobusová doprava 
 

Os 3915 bude premávať v skoršej časovej polohe (odchody z Čadce 12:28, Čadca mesto 12:31, Oščadnica 12:36, z Krásna n/K. odchod zachovaný)

 

 

Os 3919 bude premávať v skoršej časovej polohe (odchody z Čadce 14:28, Čadca mesto 14:31, Oščadnica 14:36, z Krásna n/K. odchod zachovaný)

 

 

Os 4173 bude premávať v skoršej časovej polohe (odchody z Čadce 16:28, Čadca mesto 16:31, Oščadnica 16:36, z Krásna n/K. odchod zachovaný)

 

Pre cestujúcich od prípojného vlaku z Makova (príchod Čadca 16:28) bude zabezpečená náhradná autobusová doprava 
 

Os 3927 bude premávať v skoršej časovej polohe (odchody z Čadce 18:28, Čadca mesto 18:31, Oščadnica 18:36, z Krásna n/K. odchod zachovaný)

 

Pre cestujúcich od prípojného vlaku z Makova (príchod Čadca 18:28) bude zabezpečená náhradná autobusová doprava 
 
Výluky v dňoch 20., 26. septembra, 3., 10., 17., 24. októbra 

 

Na trati Čadca – Krásno nad Kysucou vlak 

Os 3911 bude premávať v skoršej časovej polohe (odchody z Čadce 8:20, Čadca mesto 8:23, Oščadnica 8:28, z Krásna n/K. odchod zachovaný)

 

 

Pre cestujúcich od prípojného vlaku z Makova (príchod Čadca 8:28) bude zabezpečená náhradná autobusová doprava 
 

Os 3913 bude premávať v skoršej časovej polohe (odchody z Čadce 10:20, Čadca mesto 10:23, Oščadnica 10:28, z Krásna n/K. odchod zachovaný)

 

Pre cestujúcich od prípojného vlaku z Makova (príchod Čadca 10:28) bude zabezpečená náhradná autobusová doprava 
 

Os 3915 bude premávať v skoršej časovej polohe (odchody z Čadce 12:28, Čadca mesto 12:31, Oščadnica 12:36, z Krásna n/K. odchod zachovaný)

 

Dôležité UPOZORNENIA PRE CESTUJÚCICH
  • vlaky nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD) budú premávať podľa osobitných cestovných poriadkov ZSSK
  •  pri NAD bude vedený zrýchlenýspoj pre cestujúcich, ktorí idú priamo do Žiliny a zastávkový spoj, ktorý bude zabezpečovať rozvoz cestujúcich do jednotlivých zastávok na trati
  • vlaky nahradené NAD v úseku Krásno n/Kysucou – Žilina len pre výstup cestujúcich
  • z bsp;bsp;bsp;bsp;bsp;bsp;bsp;bsp;bsp;bsp;bsp;bsp;bsp;bsp;bsp;dôvodu obmedzenej kapacity vozidiel zabezpečujúcich NAD počas výluky nie je povolená v dotknutých úsekoch preprava imobilných cestujúcich, cestovných batožín a bicyklov v úschovni vo vlakoch nahradených autobusmi.
Náhradné zastávky NAD budú zriadené pre :

- Žel. zastávka Čadca mesto – zastávka SAD„Čadca mesto, žel. zastávka“,
- Žel. zastávka Oščadnica – zastávka SAD „Oščadnica, spoločenský dom“, - na hlavnej ceste
- Žel. zastávka Dunajov – zastávka SAD „Dunajov, žel. závory“,
- Žel. zastávka Ochodnica – v Ochodnici na obrátke autobusov pod žel. zastávkou
- Žel. stanica Kysucké Nové Mesto – na hlavnej ceste pred železničnou a autobusovou stanicou – na autobusovej zastávke MHD a dopravcu SAD,
- Žel. zastávka Brodno – zastávka SAD „Brodno, žel. stanica“ – na hlavnej ceste

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa Vám ospravedlňuje za vzniknuté komplikácie, ktoré sú vyvolané obmedzeniami na strane správcu železničnej dopravnej cesty.

Príloha : Cestovné poriadky náhradnej autobusovej dopravy


Kategória: TOP Článok | Vytvorené: 12.09.2014