Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Kysucká knižnica v Čadci má otvorené dvere aj pre handicapovaných

Kysucká knižnica v Čadci má otvorené dvere aj pre handicapovaných

Čadca 07.01.2016 - Kysucká knižnica v Čadci dlhodobo sprístupňuje svoje služby všetkým skupinám obyvateľstva, teda aj tým, ktorí sú znevýhodnení či už po stránke zdravotnej alebo sociálnej. Každý rok do svojho plánu zakomponuje podujatia, ktoré sú zamerané na skvalitnenie života, rozvoj osobností a zvýšenie kultúrneho rozhľadu pre jednotlivé skupiny znevýhodnených obyvateľov regiónu a sú prispôsobené ich špecifickým potrebám a záujmom. Vekovo a zdravotne handicapovaní obyvatelia sú zvýhodňovaní aj pri členských poplatkoch za knižnično-informačné služby.

Kysucká knižnica v Čadci mala ako prvá kultúrna organizácia v Žilinskom kraji bezbariérový prístup pre svojich imobilných návštevníkov. Donášková služba pre imobilných a dlhodobo chorých obyvateľov funguje od roku 2004. Realizuje sa na základe požiadaviek individuálneho alebo kolektívneho používateľa. O službách a podujatiach, ktoré knižnica pripravuje a poskytuje handicapovaným ľuďom, by sa dalo napísať mnoho. Zameriame sa len na jeden aktuálny projekt, ktorého realizácia v týchto dňoch konči. 

V roku 2015 bol vypracovaný projekt „Rozprávky večných detí“, ktorý bol zameraný na prácu s mentálne postihnutými deťmi a mládežou. Jeho cieľom bolo zrealizovať komplex aktivít určených deťom a mládeži i mentálne postihnutým so zameraním na kreatívnu prácu s knihou, textom, ilustráciou a prezentáciu ich schopností a inakosti ostatným deťom a mládeži. Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť priestor poskytujúci rovnosť príležitosti v oblasti literatúry, výtvarného a dramatického umenia mentálne znevýhodnenej skupine detí a mládeže kysuckého regiónu a podporiť ich svojskú tvorbu v uvedených oblastiach. Ďalším cieľom bol rozvoj tvorivého umeleckého potenciálu, odstraňovanie fyzických i mentálnych bariér v prístupe ku zdravotne znevýhodneným skupinám detí a mládeže zo strany ich rovesníkov a ostatných ľudí, prezentovať ich výnimočnosť a prednosti, napomáhanie okoliu pochopiť svet mentálne postihnutých, akceptovať ich možnosti a schopnosti, či hľadať iné spôsoby ako násilím ich prispôsobovať súčasnej spoločnosti.
Kysucká knižnica v Čadci už veľa rokov spolupracuje s domovmi sociálnych služieb, špeciálnymi školami, ale aj inými zariadeniami a jednotlivcami, ktorí sa venujú deťom a mládeži s mentálnym hendikepom. Týmto projektom chcela knižnica rozšíriť a spestriť svoju ponuku pre túto skupinu. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Žilinský samosprávny kraj finančne podporili tento projekt, a tak sa Kysuckej knižnici v Čadci podarilo pripraviť viaceré zaujímavé aktivity, z ktorých najvýznamnejšie boli tvorivé literárno-dramatické a literárno-výtvarne dielne. V stredu 16. decembra 2015 deti predstavili svoje práce v Kysuckej knižnici, vytvorené v tvorivých dielňach a spoločne s ostatnými deťmi si zahrali v Kysuckom rozprávkovom kráľovstve divadielko z popletených rozprávok. Spoločne si „zakráľovali“ a potom si zaplávali na perine - kysuckom mori. Výsledky týchto aktivít budú prezentované prostredníctvom jedinečnej knihy, ktorá bude mať názov Popletené rozprávky. V prípade záujmu bude kniha k dispozícii v knižnici, uviedla Janka Mudríková z Kysuckej knižnice v Čadci.
Foto: Kysucká knižnica v Čadci

Vytvorené: 08.01.2016