Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Hlavný ťah medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou úplne uzavrú, bude veselo

Hlavný ťah medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou úplne uzavrú, bude veselo

Kysucké Nové Mesto 09.08.2017 - Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Kysuce ako majetkový správca ciest II. a III. triedy v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto si dovoľuje motoristickú verejnosť informovať o termíne úplnej uzávery mostného objektu MO 2052-001-most cez Kysucu v Radoli do Kysuckého Nového Mesta + križovatkový úsek s cestou I/11 nachádzajúcej sa v katastri Kysucké Nové Mesto, z dôvodu realizácie rekonštrukcie živičného povrchu.

V prípade priaznivého počasia pre realizáciu prác dôjde v dňoch od 11. augusta (piatok od 17.00 h) do 13. augusta (nedeľa do 18.00 h) k nepretržitej (t.j. bez povolenia prejazdu vozidiel v žiadnom časovom intervale) úplnej uzávere predmetného mostného objektu nachádzajúceho sa na ceste č. III/2052 (rameno svetelnej križovatky v smere do Kysuckého Nového Mesta).

V prípade nepriaznivého počasia (trvalé zrážky, hustý dážď ...) bude SC ŽSK závod Kysuce opätovne informovať o zmene termínu realizácie úplnej uzávery na danej ceste.

Presmerovanie cestnej premávky bude prostredníctvom dočasného dopravného značenia, po odsúhlasenej obchádzkovej trase v smere z Kysuckého Nového Mesta po ceste č. III/2053 KNM-Povina ("Povinský most").

SC ŽSK závod Kysuce sa vopred motoristickej verejnosti ospravedlňuje za vzniknuté komplikácie a zhoršenie komfortu dopravy, avšak Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Kysuce vyvinie maximálne úsilie pre skrátenie výkonu prác, t.j. skrátenie doby úplnej uzávery na predmetnom mieste, uviedol riaditeľ SC ŽSK závod Kysuce Martin Benko.


Kategória: TOP Článok | Vytvorené: 09.08.2017