Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Ocenenie “ SAKAČIK 2017“ pre Kysuckú knižnicu v Čadci

Nitra (15.03.2018) - Slovenská asociácia knižníc udelila Kysuckej knižnici v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja cenu SAKAČIK 2017. V prvom týždni mesiaca marec 2018 prebiehal Týždeň slovenských knižníc, ktorého cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne, informačné a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. V súčasnosti knižnice vyvíjajú svoju činnosť ako moderné inštitúcie, ktoré majú svoj podiel na spoločenskom rozvoji svojho mesta a regiónu.

u. Sú to práve knižnice, ktoré okrem základných služieb, ponúkajú stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi a ďalšími osobnosťami spoločenského života, autorské a zážitkové čítania, rôzne formy diskusií a besied o literatúre. Knižnice však sprostredkovávajú aj nové formy práce s knihou - prostredníctvom besied, prezentácií kníh i ďalších špecifických a netradičných foriem knihovníckej práce prinášajú veľa nového, zaujímavého, poučného a zábavného pre svojich čitateľov, používateľov a návštevníkov.

19. ročník Týždňa slovenských knižníc bol slávnostne otvorený pod spoločným mottom „KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH“ v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre za účasti predstaviteľov VÚC Nitra a Žilina, Mesta Nitry, sponzorov, médií a knihovníckej verejnosti. Moderovania sa zhostil ambasádor tejto významnej celoslovenskej aktivity, herec Ján Gallovič a v programe vystúpila vokálna skupina Close Harmony Friends.

V rámci otvorenia Slovenská asociácia knižníc slávnostne odovzdala cenu Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívny ČIn Knižnice „SAKAČIK 2017“ Kysuckej knižnici v Čadci za realizáciu poľsko-slovenského mikroprojektu „Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorzadowa – centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov.“ Súčasťou ocenenia bola knižnici udelená finančná odmena vo výške 650 EUR, účelovo určená na nákup knižničného fondu. Knižnica získala aj knižné dary od vydavateľstiev Slovart a Panta Rhei a kupóny na nákup kníh od vydavateľstiev Martinus a Panta Rhei.

Pre Kysuckú knižnicu v Čadci je udelenie tohto celoslovenského knihovníckeho ocenenia veľkou cťou a ocenením vysoko odborne erudovanej činnosti všetkých jej zamestnancov a aktívnej činnosti knižnice za účinnej podpory zriaďovateľa Žilinského samosprávneho kraja. Týždňom slovenských knižníc štartujeme marec – mesiac knihy, zameraný na knihu a čítanie, v rámci ktorého sú pripravené zaujímavé podujatia. Kysucká knižnica v priebehu celého roka pripravuje pre svojich čitateľov – registrovaných používateľov, ale i priaznivcov a návštevníkov rôznorodé podujatia a aktivity, poskytuje prístup k najrôznejším informačným zdrojom, spája virtuálny svet internetu so svetom kníh, literatúry, tlačeného i hovoreného slova i samotného čítania. Tešíme sa na spoločné príjemné chvíle strávené v Kysuckej knižnici v Čadci.


Vytvorené: 15.03.2018