Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Turistické zaujímavosti

Vodná nádrž Nová Bystrica - Vychylovka

Vodná nádrž Nová Bystrica - Vychylovka

Vodná nádrž Nová Bystrica - Vychylovka sa rozprestiera v SZ časti Slovenskej republiky, v Bystrickej doline, v Žilinskom kraji. Patrí do Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, ktorá pozostáva z dvoch častí: západnej javorníckej a východnej beskydskej. Západnú časť tvoria Javorníky, Turzovská vrchovina a Moravsko - sliezske Beskydy. Východnú časť tvoria Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina a Oravské Beskydy. Beskydská časť, v ktorej je situovaná aj Vychylovka, je charakteristická striedaním sa dolín a horských chrbtov. Doliny sú užšie, svahy strmšie ako v javorníckej časti. Zarezané sú v striedajúcich sa súvrstviach treťohorných ílovcov a pieskovcov (flyš). Sú bohaté na vodu a často dochádza k zosuvom pôdy.

Vytvorené: 29.04.2008 | čítať celý článok | Autor: Kysuce | Čitateľov: 32253