Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Vodná nádrž Nová Bystrica - Vychylovka

Vodná nádrž Nová Bystrica - Vychylovka

Vodná nádrž Nová Bystrica - Vychylovka sa rozprestiera v SZ časti Slovenskej republiky, v Bystrickej doline, v Žilinskom kraji. Patrí do Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, ktorá pozostáva z dvoch častí: západnej javorníckej a východnej beskydskej. Západnú časť tvoria Javorníky, Turzovská vrchovina a Moravsko - sliezske Beskydy. Východnú časť tvoria Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina a Oravské Beskydy. Beskydská časť, v ktorej je situovaná aj Vychylovka, je charakteristická striedaním sa dolín a horských chrbtov. Doliny sú užšie, svahy strmšie ako v javorníckej časti. Zarezané sú v striedajúcich sa súvrstviach treťohorných ílovcov a pieskovcov (flyš). Sú bohaté na vodu a často dochádza k zosuvom pôdy.

Vodárenská nádrž Nová Bystrica bola postavená v rokoch 1983 - 1989. Nachádza sa na rieke Bystrica, pod sútokom potoka Harvelka a Riečnickým potokom. Na dne údolia, ktoré je dnes v v hĺbke takmer 50 m, sa nachádzali obce Riečnica a Harvelka a v povodí boli samoty patriace k týmto obciam. Prehradením toku Bystrice 55 m vysokou hrádzou sa vytvorila zásoba vody v objeme 30 miliónov m3, pre zásobovanie skupinového vodovodu Nová Bystrica - Čadca - Žilina pitnou vodou. Kamenný materiál pre stabilizačný násyp hrádze sa získaval v lome v Klubine, zemina na utesnenie bola ťažená, na základe geologického prieskumu, na trase rieky Bystrica, neďaleko Starej Bystrice. Na hrádzi sa nachádza chodník, z ktorého je pekný výhľad na časť VN a zariadenie na sledovanie kvality a odber vody.


Fotogaléria k článku :

vodna-nadrz-nova-bystrica-1.jpg
vodna-nadrz-nova-bystrica-2.jpg
vodna-nadrz-nova-bystrica-3.jpg
vodna-nadrz-nova-bystrica-2012-13.jpg
vodna-nadrz-nova-bystrica-2012-12.jpg
vodna-nadrz-nova-bystrica-2012-11.jpg
vodna-nadrz-nova-bystrica-2012-10.jpg
vodna-nadrz-nova-bystrica-2012-9.jpg
vodna-nadrz-nova-bystrica-2012-8.jpg
vodna-nadrz-nova-bystrica-2012-7.jpg
vodna-nadrz-nova-bystrica-2012-6.jpg
vodna-nadrz-nova-bystrica-2012-5.jpg
vodna-nadrz-nova-bystrica-2012-4.jpg
vodna-nadrz-nova-bystrica-2012-3.jpg
vodna-nadrz-nova-bystrica-2012-2.jpg
Vytvorené: 29.04.2008 | Autor: Kysuce | Čitateľov: 33821