Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Všeobecná charakteristika

Stručná charakteristika regiónu Kysuce

Stručná charakteristika regiónu Kysuce

Región Kysuce patrí k najkrajším kútom stredného Slovenska. Leží na trojhraničí štátov Európskej únie, keď priamo susedí s Poľskou a Českou republikou. Slovensko, a teda aj región Kysuce je súčasťou Schengenského priestoru, takže návštevníci môžu voľne prekračovať hranice na ktoromkoľvek mieste zmluvných štátov. Týmto sa otvorili nové možnosti letnej i zimnej turistiky, cykloturistiky a komplexného spoznávania susediacich regiónov s rôznou históriou a kultúrou.

Vytvorené: 16.10.2008 | čítať celý článok | Čitateľov: 15498