Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Starosta Oščadnice M. Šulgan podal sťažnosť na Ústavný súd. Rozhodnúť môžu neplatné hlasovacie lístky

Starosta Oščadnice M. Šulgan podal sťažnosť na Ústavný súd. Rozhodnúť môžu neplatné hlasovacie lístky

Oščadnica 10.12.2010 SITA -  Preveriť 28 neplatných lístkov i regulárnosť volieb žiada doterajší starosta kysuckej Oščadnice Miloslav Šulgan, ktorý v novembrových komunálnych voľbách prehral len o šesť hlasov. V sťažnosti adresovanej Ústavnému súdu SR tiež žiada, aby až do rozhodnutia neumožnil novozvolenému starostovi Mariánovi Plevkovi vykonávať funkciu.

V takmer šesťtisícovej lyžiarsky známej obci malo o post starostu záujem až deväť kandidátov. Z 4 362 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám 2 477, volebné komisie posúdili, že 28 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo neplatných. „Okrskové volebné komisie postupovali rozdielne pri posudzovaní platnosti hlasovacích lístkov. Napríklad niektoré komisie posúdili ako neplatné hlasovacie lístky také, v ktorých bolo poradové číslo kandidáta vyznačené nie zakrúžkovaním, ale krížikom a niektoré takúto úpravu hlasovacieho lístka posúdili ako platný hlasovací lístok. Uvedený postup je v rozpore s volebným zákonom a zároveň vytvára nerovný prístup, ktorý je principiálne zakázaný,“ píše v sťažnosti Šulgan.

Pochybnosti nad regulárnosťou volieb či možným zásahom do výsledku volieb dokumentuje doterajší starosta aj takto: „Cca o 23:00 zabúchal na dvere okrskovej volenej komisie v okrsku č. 6 policajt štátnej polície, ktorý je známy Mariána Plevka s tým, že sa pýtal, čo tam toľko robia. Uvedená skutočnosť vyvoláva dojem, že niekto mal záujem na tom, aby okrsková volebná komisia čo najskôr skončila sčítavanie hlasov a využil na to policajta.

Šulgan tiež uvádza, že v pondelok ráno po voľbách po príchode na obecný úrad požiadal zapisovateľku miestnej a zapisovateľov okrskových volebných komisií, aby odovzdali volebnú dokumentáciu do úschovy obce a potom odišiel pracovne mimo obecného úradu. „Po odchode som sa telefonicky dozvedel, že zapisovateľ okrskovej volebnej komisie v okrsku č. 5 po mojom pokyne zobral prenosnú volebnú schránku, v ktorej sa nachádzala volebná dokumentácia k voľbám v okrsku č. 5 a odišiel s ňou z obecného úradu. Po tejto informácii som mu telefonicky ihneď zavolal a opýtal som sa ho na dôvod. Uviedol mi, že musí dať do poriadku obálky. Pýtal som sa ho, kde je, ale mi neodpovedal. Vyzval som ho, aby sa ihneď vrátil s volebnou schránkou na obecný úrad. Bol takto s volebnou schránkou mimo úradu vyše hodiny,“ uvádza v sťažnosti.

Šulgan žiada Ústavný súd SR, aby vyhlásil novembrové voľby starostu v Oščadnici za neplatné a až do rozhodnutia neumožnil Mariánovi Plevkovi vykonávať funkciu starostu. Z 2 448 platných hlasovacích lístkov dostal Marián Plevko (nezávislý) 641 a Miloslav Šulgan 635 hlasov.


Kategória: TOP Článok | Vytvorené: 10.12.2010