Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Pásikavec dvojzubý Cordulegaster bidentata

Pásikavec dvojzubý Cordulegaster bidentata

Pásikavec dvojzubý - Cordulegaster bidentata - táto vážka obýva skôr potoky a potôčiky v lesnom prostredí s užším korytom a nižšou hladinou v nadmorskej výške 400 - 900 m. n m.. Pásikavec dvojzubý má jasne vymedzené teritórium, na ktorom akoby hliadkoval. Poletuje a loví v blízkosti lesných tokov, pričom si na odpočinok vyhľadáva preslnené miesta s vegetáciou. Ide o Chránený druh národného významu.

 

Telo pásikavca dvojzubého je prevažne čierne so žltými škvrnami. Hruď je čierna, vpredu jeden a na boku sú dva široké žlté pásy. Tretí pás medzi pásmi na boku chýba alebo je len naznačený. Bruško je u samcov na 7.-9. článku kyjakovito rozšírené. Na 2.-3. článku je po dvoch priečnych v strede prerušených, žltých páskach, ďalšie články majú po jednej, v strede prerušenej páske. Samice majú bruško valcovité, rovnako zafarbené len žlté pásky sú o dosť širšie. Prívesky samcov sú rovnobežné, na báze sa nedotýkajú, pri pohľade z boku je vidieť dva malé zúbky. Samice majú výrazné kladielko, ktoré je celé čierne bez bazálnej škvrny.

Pásikavec dvojzubý Cordulegaster bidentata

Oči - sú na vrchu hlavy len úzko spojené, jasno zelené.
Krídla-sú číre. Dĺžka krídla je 41-47 mm. Samce majú v zadnom krídle análny uhol, ktorý tvoria 3 bunky žilnatiny. Pterostigma je čierna.
Nohy- sú čierne.
Bruško čierne so žltými pásmi.

Výskyt na Slovensku - severnej hranici výskytu - Pásikavec dvojzubý je zaznamenaný zatiaľ len na západnej časti územia v lesoch Malých Karpát a na Borskej nížine. Keďže sa nám podarilo v roku 2007 nájsť jeden exemplár samičky v lokalite Kučišdorfská dolina prinášame pár záberov použiteľných pre prípadnú determináciu tohto druhu. Veľmi podobnými druhmi sú Cordulegaster bidentata a Cordulegaster boltoni, výskyt ktorého však na Slovensku nebol zatiaľ potvrdený, a väčšina pôvodne týmto druhovým menom označených jedincov bola po revízii preradená ako Cordulegaster bidentata. Nám sa podarilo pásikavca dvojzubého zdokumentovať a potvrdiť výskyt vzácneho druhu národného významu aj v regióne Kysuce. Vyfotografovaný jedinec poletoval v krásnej prírode v katastri obce Nová Bystrica na jednom z prítokov vodnej nádrže Nová Bystrica. Bližšie sa jednalo o lokalitu v oblasti zatopených obcí Harvelka a Riečnica.

Pásikavec dvojzubý Cordulegaster bidentata

Dĺžka : cca 75 - 85 mm, samička väčšia.
Rozpätie : 90 - 100 mm.
Sfarbenie : žlté prúžky na čiernom podklade
Na 3.-7. článku bruška sa nachádza len po jednom žltom prúžku, 1 a 2 článok s jemným druhým prúžkom.
Vývoj : Vajíčka kladené do dna koryta. Larvy sa vyvíjajú 4-5 rokov (s nevyvinutými bočnými tŕňmi). Vývoj dravých lariev prebieha celý v plytších horských bystrinách a potokoch. Liahnutie imaga na rastlinách v blízkosti vývojového biotopu.
Ochrana : V červenej knihe - VU - Zraniteľný druh, zriedkavý výskyt, druh národného významu.


Vytvorené: 02.08.2011