Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Otvorenie Bystrickej cyklomagistrály už tento víkend

Otvorenie Bystrickej cyklomagistrály už tento víkend

Nová Bystrica 25.10.2012 - Už túto víkendovú nedeľu sa v obci Nová Bystrica v osade u Závodských sa uskutoční slávnostné otvorenie Bystrickej cyklomagistrály. Mikroregión Bystrická dolina (Nová Bystrica, Zborov nad Bystricou, Klubina, Stará Bystrica, Radôstka, Krásno nad Kysucou) pripravuje otvorenie za účasti predsedu Vlády SR Roberta Fica, predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. a členov Mikroregiónu Bystrická dolina, dňa 28.10.2012 s nasledovným programom.

Rekonštrukcia existujúcej úvraťovej železničky pre účely vytvorenia cyklotrasy

K výstavbe cyklotrasy pristúpil Mikroregión Bystrická dolina v auguste 2011. Trasa je situovaná po telese bývalej lesnej úvraťovej železničky, ktorá premávala od prvej polovice minulého storočia z Novej Bystrice až po Oščadnicu. Stavba „Rekonštrukcia existujúcej úvraťovej železničky pre účely vytvorenia cyklotrasy“ sa realizovala prostredníctvom cezhraničného projektu Zlepšenie dopravnej dostupnosti na poľsko-slovenskom pohraničí z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. Výstavba diela bola ukončená v októbri 2012. V rámci realizácie došlo i k osadeniu drobnej architektúry, ktorá pozostáva z informačných tabúľ, lavičiek, stojanov na bicykle a košov na odpadky. Súčasťou cyklotrasy je aj zvislé a vodorovné dopravné a turistické značenie.

Vybudovaním tohto diela vznikla v regióne Bystrickej doliny jedinečná atrakcia pre šport a oddych, ktorá je z väčšej časti vedená po svojom vlastnom telese mimo štátnych ciest, využívajúc málo frekventované miestne komunikácie. To výrazne prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti chodcov, cyklistov a cestnej premávky v celom regióne. Cyklotrasa ponúka celoročné využitie. Okrem športov na asfaltovom povrchu v letných mesiacoch poskytuje úpravou bielej stopy ideálne podmienky aj pre bežky.

Predmetom projektu je skvalitnenie dopravnej infraštruktúry so zameraním sa na alternatívne druhy dopravy - cyklistika, kolieskové korčule, bežky v zimnom období. Cieľom je zvýšiť záujem o aktívny oddych, zatraktívniť región Bystrickej doliny, pospájať jednotlivé obce, zvýšiť bezpečnosť dopravy, dostupnosť a podporiť tak ich rozvoj. Značenými turistickými a cyklistickými trasami je možný prechod až do gminy Rajcza v Poľskej republike.

Základné údaje o cyklotrase:

Záber katastrálnych území: Nová Bystrica, Zborov nad Bystricou, Klubina, Stará Bystrica, Radôstka, Krásno nad Kysucou
Dĺžka modernizovaných úsekov: 20,279 km
Začiatok trasy: Krásno nad Kysucou, 384 m. n. m.
Koniec trasy: Nová Bystrica, 725 m. n. m.
Prevýšenie cyklotrasy: 341 m, priemer 1,34%
Začiatok výstavby: 8/2011
Koniec výstavby: 10/2012
PROJEKT REALIZOVAL MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.

Lesná úvraťová železnička

Vznik lesnej železnice bol do značnej miery podmienený hlavným zdrojom obživy väčšiny obyvateľov Bystrickej doliny, ktorým bola ťažba a spracovanie dreva. Lesná železnica tak nahradila dopravu dreva vodnou cestou, ktorá bola dlhodobo využívaná predtým. Výstavba lesnej železnice na Kysuciach sa začala v roku 1915 a do roku 1918 bola postupne po jednotlivých úsekoch uvádzaná do prevádzky. Trať vychádzala z obce Oščadnica a prechádzala až do doliny Chmúra v Novej Bystrici-Vychylovke. Dĺžka hlavnej trate bola viac než 29 km. Oproti klasickým železniciam bol jej rozchod užší (760 mm), pre lepšiu prispôsobivosť terénu a nižším stavebným nákladom.

Historická lesná úvraťová železnica (HLÚŽ) bola na rozdiel od blízkej lesnej železnice na Orave priamo spojená so strategicky cennou Košicko-Bohumínskou železnicou prostredníctvom vlečky v Oščadnici. Vzdialenosť medzi týmito traťami pritom predstavovala len 8 km. Budovanie spojovacej trate bolo rozčlenené na 2 úseky. Prvý úsek viedol z Gontkuly (kataster obce Erdútka, dnes Oravská Lesná) do sedla Beskydu, ktorý sa nachádza na hranici medzi Oravou a Kysucami v nadmorskej výške 939 m. Stavba tohto úseku nebola sprevádzaná výraznejšími komplikáciami, no druhý úsek medzi koncom tratí Kysuckej lesnej železnice v doline Chmúra a sedlom Beskyd bol technicky o niečo náročnejší. Na pomerne krátkej vzdialenosti musela železničná trať prekonať značné prevýšenie - viac než 217 m. Pritom v náročnom teréne na svahu Beskydu boli možnosti rozvitia oblúkov z nedostatku miesta len veľmi obmedzené. Projekt firmy Dipl. Ing. L. a E. Gál z Ružomberka tento problém vyriešil spôsobom, ktorý bol po technickej i ekonomickej stránke najmenej náročný.

K prekonaniu značného prevýšenia na pomerne krátkom úseku zvolil systém troch vložených úvratí, pričom úvraťové boli aj stanice v Chmúre a sedle Beskydu. Tieto úseky lesnej železnice na Kysuciach predstavovali technický unikát. Spojením kysuckej a oravskej železnice vznikla súvislá železničná trať z oravskej obce Lokca do kysuckej obce Oščadnica ako jednotný integrovaný dopravný systém, na hlavnom úseku Oščadnica - Lokca dlhý viac než 60 km. Okrem hlavnej trate boli vybudované aj viaceré odbočky, ktoré vznikali či zanikali podľa potreby ťažby dreva. Najväčšiu dĺžku dosiahla železnica na konci 20-tych rokov, kedy jej sieť dosahovala viac než 110 km. Na oravsko-kysuckom pomedzí sa drevo zvážalo po železnici až do začiatku 70-tych rokov minulého storočia. K oficiálnemu ukončeniu prevádzky došlo koncom roka 1971, ale fakticky až demontovaním trate v priebehu roka 1972. Ponechal sa len 8 km dlhý úsek Chmúra - Tanečník, kde sa nachádzal cenný úvraťový systém.
V súčasnosti zrekonštruovaná časť bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice, ktorá dosahuje dĺžku 11 km, sa pod názvom Historická lesná železnica stala súčasťou Múzea kysuckej dediny vo Vychlovke- Novej Bystrici, národopisnej expozície Kysuckého múzea v Čadci . Prostredníctvom nariadenia vlády SR č. 291 bola v roku 1991 železnica vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku SR, uvádza internetová stránka starabystrica.sk.


Vytvorené: 25.10.2012