Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Predstavujeme vám Združenie pacientov s onkologickým a ťažkým zdravotným postihnutím KLINČEK

Predstavujeme vám Združenie pacientov s onkologickým a ťažkým zdravotným postihnutím KLINČEK

Čadca 21.04.2011 - Združenie pacientov s onkologickým a ťažkým zdravotným postihnutím KLINČEK bolo založené v decembri 1993 s cieľom zvýšiť informovanosť a osvetu pre onkologických pacientov ako aj širokú verejnosť. V roku 1996 sa združenie stalo samostatným právnym subjektom jednej zo zložiek Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami. O činnosti združenia Klinček sme sa rozprávali s. jeho koordinátorkou p. Annou Balážovou.

Redaktorka: Aké boli začiatky Združenia pacientov s onkologickým a ťažkým zdravotným postihnutím KLINČEK ?
A. Balážová: Boli veľmi ťažké. A to z dôvodu, že na Kysuciach ešte stále pretrváva tendencia tajiť onkologické ochorenie, nepriznávať sa k nemu a nerozprávať o ňom, čo sťažuje celkovú situáciu postihnutých s týmto ochorením.

Redaktorka: Na čo je zamerané združenie a aké aktivity počas roka vyvíja?
A. Balážová: V prvom rade sa zameriavame na podporu a zvýšenie informovanosti verejnosti o onkologickom ochorení a realizáciu podporných aktivít v súvislosti so spomínaným ochorením. V čase, keď je človek telesne a psychicky vyčerpaný chorobou a drastickou liečbou musí čeliť navyše aj predsudkom, nepodloženým a často negatívnym prognózam, ktoré ho vyčerpávajú. A práve v tomto období je najdôležitejšie sústrediť čo najviac energie na posilnenie imunitného systému a samo liečiace schopnosti tela. Našou úlohou je človeku s onkologickým ochorením pomôcť, a to najmä psychicky. V kolektíve ľudí, ktorí prešli rovnakým utrpením ako môže načerpať energiu, pozitívne myslenie a chuť nevzdávať svoj boj s ochorením. Nejde však len o duševnú podporu. Organizujeme rôzne dobročinné, preventívne a kultúrno - spoločenské aktivity pre našich členov. Spomeniem Deň narcisov, Deň jabĺk, rekondičné pobyty, mikulášske podujatia pre členov združenia a pod.

Redaktorka: Koľko členov má v súčasnom období Združenia pacientov s onkologickým a ťažkým zdravotným postihnutím KLINČEK?
A. Balážová: Celkovo nás je 40 a priebežne sa nám hlásia ďalší.

Redaktorka: Aká je vaša spolupráca so samosprávou( mestom Čadca) a inými organizáciami v meste?
A. Balážová: Veľmi si vážime ústretový a vrúcny prísľub zo strany mesta k nášmu združeniu a chceme sa poďakovať za lojálnosť a solidaritu. Vďaka ústretovosti p. primátora Jozefa Vražela sa nám podarilo zorganizovať celoslovenské stretnutie ľudí s onkologickým postihnutím, ktoré bolo spojené s púťou na Živčákovú. Všetci, ktorí sa stretnutia zúčastnili boli milo prekvapení zo spolupráce s mestom a aj vďaka tomu sa zvýšil kredit nášho združenia. Treba povedať, že naše združenie patrí medzi najmenšie z hľadiska podpory a sponzorstva. Okrem každoročnej finančnej dotácií zo strany mesta nemáme žiadneho výraznejšieho sponzora. V prípade, že by niekto chcel nášmu združeniu budeme veľmi radi.

KLINČEK - združenie pacientov s onkologickým a ťažkým zdravotným postihnutím, Čadca
Adresa: Chalupkova 158/H, 02204 Čadca
IČO: 37904582
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 1779667056/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Zhovárala sa Silvia Kajánková, foto: S. Hulita


Vytvorené: 21.04.2011