Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Okres Čadca

Spoločná prírodovedná expozícia Krásno nad Kysucou

Spoločná prírodovedná expozícia Krásno nad Kysucou

Spoločná prírodovedná expozícia Krásno nad Kysucou
023 02 Krásno nad Kysucou
Tel.: +421 41 432 13 86,  +421 41 432 71 09    Fax: +421 41 433 52 90
E-mail: kysuckemuzeum@vuczilina.sk   web: www.kysuckemuzeum.sk
Otváracie hodiny
Po-Pi: 8.00 - 16.00 (posledný vstup na prehliadku - 15.30)
Nepárny víkend: So-Ne: 10.00 - 15.00 (posledný vstup na prehliadku - 14.30)

Vytvorené: 07.07.2011 | čítať celý článok

Predstavujeme vám Združenie pacientov s onkologickým a ťažkým zdravotným postihnutím KLINČEK

Predstavujeme vám Združenie pacientov s onkologickým a ťažkým zdravotným postihnutím KLINČEK

Čadca 21.04.2011 - Združenie pacientov s onkologickým a ťažkým zdravotným postihnutím KLINČEK bolo založené v decembri 1993 s cieľom zvýšiť informovanosť a osvetu pre onkologických pacientov ako aj širokú verejnosť. V roku 1996 sa združenie stalo samostatným právnym subjektom jednej zo zložiek Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami. O činnosti združenia Klinček sme sa rozprávali s. jeho koordinátorkou p. Annou Balážovou.

Vytvorené: 21.04.2011 | čítať celý článok

Združenie miest a obcí regiónu Kysúc

Združením miest a obcí regiónu Kysúc - ZMOK je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým.Regionálne Združenie miest a obcí Kysúc bolo založené 19. 4. 1993 s pôvodným názvom Združenie miest a obcí pre rozvoj Kysúc.
Sídlo združenia: Námestie slobody 30, 022 01 Čadca.

Vytvorené: 12.04.2011 | čítať celý článok

Mestský podnik služieb v Čadci

Adresa : Mestský podnik služieb Čadca
Podzávoz 284, 022 01 Čadca
Ústredňa : 041 / 432 30 64
Riaditeľ: Ing. Peter Lariš,
Zástupca riaditeľa: Mgr. Marcel Šulo

Vytvorené: 12.04.2011 | čítať celý článok

Materský klub v Čadci

Materský klub v Čadci

Materský klub v Čadci vznikol na podnet čadčianskych mamičiek, ktoré pociťovali potrebu stretávať sa, tráviť spolu čas a vzájomne sa obohacovať. Svoje aktivity zahájil vo februári 2009 a záštitu nad klubom prevzalo Cirkevné centrum voľného času v Bytči. Z dôvodu zmeny podmienok vo financovaní a prevádzkovaní súkromných, cirkevných a štátnych centier voľného času požiadal Materský klub v Čadci súčasné vedenie mesta o zastrešenie. Samospráva vyhovela požiadavke a od septembra 2010 sa Materský klub stal mestským klubom so zastrešením Centra voľného času.

Vytvorené: 15.11.2010 | čítať celý článok

Hudobno.tanečná skupina Kuk

Hudobno.tanečná skupina Kuk

Hudobno.tanečná skupina Kuk vznikla v roku 2009 ako hudobno - tanečná skupina mladých ľudí, dlhoročných neprofesionálnych tanečníkov a hudobníkov , ktorých fascinuje slovenský folklór. So svojou tvorbou sa zameriava na zachovanie nehmotného a hmotného kultúrneho dedičstva z rôznych oblastí Slovenska, ale najmä z regiónu Kysúc. Hlavnou snahou je teda pomôcť udržať slovenské kultúrne tradície a prezentovať ich divákovi v zaujímavom scénickom, hudobno - tanečnom prevedení s využitím moderných prvkov v symbióze s umením nášho ľudu. Chceme tiež apelovať predovšetkým na mladé generácie, pre ktoré je dedičstvo našich starých otcov považované za kultúrne menej atraktívne.

Vytvorené: 27.10.2010 | čítať celý článok

Materský klub Čadca

Materský klub v Čadci vznikol na podnet čadčanských mamičiek, ktoré pociťovali potrebu stretávať sa , zdieľať sa, tráviť spolu čas - navzájom sa obohacovať . Svoje aktivity zahájil vo februári 2009. Záštitu nad Materským klubom má Centrum voľného času v Čadci, ktoré sa snaží podporiť potreby mamičiek a ich detí v Materskom klube.

Vytvorené: 25.10.2010 | čítať celý článok

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci - kontakt

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci - kontakt

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci
ul. A. Hlinku 4,
022 01 Čadca

Tel: 0961498362
www.hazz.sk
sekretariat.ca@minv.sk

Vytvorené: 29.03.2010 | čítať celý článok
« predchádzajuca | nasledujúca »