Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

60. Hviezdoslavov Kubín: Umelecké slovo opäť očarilo svojou krásou

60. Hviezdoslavov Kubín: Umelecké slovo opäť očarilo svojou krásou

Čadca 04.04.2014 - V dňoch 25. a 26. marca 2014 sa v Dome kultúry v Čadci  stretli recitátori /jednotlivci/ z okresu Čadca na okresnej súťaži jubilejného 60. Hviezdoslavovho Kubína, súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorú v kysuckom regióne poznáme pod názvom KRÁSA SLOVA. Hlavným organizátorom súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom okresnej súťaže  je Centrum voľného času v Čadci.  

Prvý deň patrilo dopoludnie recitátorom I. - III. kategórie /žiakom základných škôl z okresu Čadca/  a druhý deň prišli súťažiť recitátori IV.  kategórie /študenti stredných škôl/ a V. kategórie /vysokoškolská mládež a ostatní občania nad 20 rokov/. Do okresnej súťaže  postúpili prví dvaja recitátori  z obvodných  kôl. Spolu sa predstavilo 58  recitátorov - jednotlivcov. V tento deň sa konala aj regionálna súťažná  prehliadka  detských recitačných kolektívov, ktorá nesie názov SLOVA, HRA A MY a je súčasťou 60. Hviezdoslavovho Kubína.  Predstavili sa nám 4 kolektívy - Detský recitačný kolektív pri ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou, ktorý pracuje pod vedením Janky Jurčovej, Detský recitačný kolektív pri ZUŠ v Kysuckom Novom Meste, ktorý vedie Anna Vlčková, Detský recitačný kolektív Priatelia múz pri ZŠ Turzovka pod vedením Evy Dodekovej a Detský recitačný kolektív pri ZŠ Staškov pod vedením Emílie Červencovej.  
Jednotlivé prednesy a predstavenia kolektívov počas dvoch dní pozorne sledovali a hodnotili odborné poroty, zložené z vybraných pedagógov základných a stredných škôl. 
V I. kategórii v prednese poézie získala 1. miesto  Viktória Koperová zo ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec a v prednese prózy  si odniesol  víťazstvo Adrián Jarabica zo ZŠ M.R.Štefánika Čadca.
V II. kategórii  v poézii  získala prvenstvo Nataša Kovačev zo ZŠ Stará Bystrica  a v próze  Soňa Ryboňová zo ZŠ Oščadnice-Ústredie.  
V III. kategórii v poézii zvíťazila Laura Gajdičiarová  a v próze  Valéria Janešíková,obidve víťazky zo ZŠ Turzovka.  
V IV. kategórii  l. miesto v prednese poézie obsadila Miriam Slezáková z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci. V tejto kategórii porota odporučila na postup na krajskú súťaž v prednese poézie aj Tomáša Vojtuša z Obchodnej akadémie D.M.Janotu Čadca. V  prednese prózy sa na 1. mieste umiestnila Barbora Padychová z Obchodnej akadémie D.M.Janotu Čadca.  
V V. kategórii v poézii 1. miesto za okres Čadca obsadila  Božena Starečkovázo Zborova nad Bystricou,  za okres Kysucké Nové Mesto zvíťazila Dana Sobolováz Kysuckého Nového Mesta a v próze sa na 1. mieste umiestnila Viera Gašincováz Ochodnice.
V súťaži detských recitačných kolektívov 1. miesto za okres Čadca získal Detský recitačný kolektív Priatelia múz zo ZŠ Turzovka pod vedením  Evy Dodekovej a za okres Kysucké Nové Mesto sa na 1. mieste umiestnil Detský recitačný kolektív pri ZUŠ Kysucké Nové Mesto pod vedením Anny Vlčkovej.  
Víťazi z každej kategórie a víťazné  recitačné  kolektívy  postupujú na krajskú súťaž Vajanského Martin, ktorá sa bude konať v dňoch 28.-30. apríla 2014 v Martine.

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri reprezentovaní Kysúc na krajskej súťaži. 

 

Víťazi I.- III. kategórie - poézia
Víťazi I.- III. kategórie - poézia

Víťazi I. - III. kategórie - próza
Víťazi I. - III. kategórie - próza

foto: zask.sk


Kategória: TOP Článok | Vytvorené: 04.04.2014