Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

História regiónu Kysuce

Slovensko a Kysuce - Širšie historické súvislosti

Kysucké múzeum objavilo tri staré mapy regiónu Kysuce, ide o významný objav

Kysucké múzeum objavilo tri staré mapy regiónu Kysuce, ide o významný objav

Čadca 12.7.2011 - Digitálny fond starých máp Kysuckého múzea je opäť o čosi bohatší. Počas júnovej návštevy a bádaní v Štátnom ústrednom banskom archíve v Banskej Štiavnici, sa historikovi Martinovi Turócimu v mapovom fonde tejto inštitúcie podarilo objaviť a získať 3 ďalšie mapy a 6 historických kresieb z oblasti historickej kartografie. Uvedenú trojicu máp spája, že všetky, spoločne s ďalšími územiami, zobrazujú aj územie Kysúc.

Vytvorené: 12.07.2011 | čítať celý článok

Rok 2011 bude pre Kysuce v znamení Eugena Cernana

Rok 2011 bude pre Kysuce v znamení Eugena Cernana

10.12.2010 - Máloktorý kraj má celé územie rozdelené do historických regiónov. Žilinský samosprávny kraj (ďalej len ŽSK) spája svojich päť typických a rázovitých regiónov - Orava, Kysuce, Horné Považie, Turiec a Liptov, ktoré majú čo ponúknuť svojim návštevníkom nielen z pohľadu prírodných krás, historických a kultúrnych pamiatok, ale aj z nepreberného bohatstva ľudského potenciálu. Ten po stáročia pomáhal zachovať svojbytnosť týchto regiónov. Pre ocenenie, ako aj spropagovanie i osvetu ľudí, činov či zaujímavých miest, zakladá Žilinský samosprávny kraj tradíciu vyhlasovania rokov osobností a udalostí. Po konzultácii s odborníkmi z kultúrnych inštitúcií ŽSK vyhlasujeme pre rok 2011 nasledovné osobnosti, ku ktorým pripravíme viacero zaujímavých podujatí:

Vytvorené: 10.12.2010 | čítať celý článok

Stretnutie rodákov v Harvelke

Stretnutie rodákov v Harvelke

1. januára 1981 bola uskutočnená integrácia Harvelky a Riečnice do obce Nová Bystrica, z dôvodu výstavby Vodnej nádrže Nová Bystrica. Poslední obyvatelia z obcí sa odsťahovali v roku 1989. Ľuďom sa ťažko sa odchádzalo z miesta, ktoré dovtedy nazývali svojim domovom. Na svoj domov však nemohli zabudnúť a začali organizovať stretnutia. Prvé stretnutie rodákov zaniknutých obcí sa uskutočnilo v roku 1991 na svätej omši pred riečnickým kostolom Narodenia Panny Márie a odvtedy sa stretávajú pravidelne v sobotu medzi sviatkom Petra a Pavla a sviatkom Cyrila a Metoda striedavo v Harvelke a v Riečnici.

Vytvorené: 11.07.2010 | čítať celý článok

Archeológia na Kysuciach - nová kniha z dielne Kysuckého múzea

Archeológia na Kysuciach - nová kniha z dielne Kysuckého múzea

Čadca (29.6.2010) - Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa môže v týchto dňoch popýšiť novou publikáciou. Dňa 24. júna sa v priestoroch Spoločnej prírodovednej expozícii uskutočnilo jej slávnostné uvedenie. Publikácia Archeológia na Kysuciach vznikla perom archeologičky Kysuckého múzea Mgr. Danky Majerčíkovej a riaditeľa múzea Dr. Miloša Jesenského. „Kniha po prvýkrát prehľadne a na jednom mieste sumarizuje archeologické nálezy z regiónu Kysúc a populárnou formou podáva obraz o vývoji danej oblasti od prvých stôp dávnovekých ľudí až po obdobie novoveku. Rozprávanie ilustrujú početné fotografie archeologických nálezov,“ priblížila obsah novej publikácie Danka Majerčíková.

Vytvorené: 30.06.2010 | čítať celý článok

Najvýznamnejší predmet zbierkového fondu Kysucká Madona na expertíze v Bratislave

Najvýznamnejší predmet zbierkového fondu Kysucká Madona na expertíze v Bratislave

Čadca (27.4.2010) - Na najvzácnejšom predmete archeologických zbierok Kysuckého múzea v Čadci prebehne expertíza. Postará sa o ňu Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. z katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Z iniciatívy docenta Slivku sa plastika svätice, nazývaná aj „Kysucká Madona“, podrobí detailnej expertíze, ktorá pomôže odhaliť jej pôvodný účel, funkčnosť a význam. Archeologička Mgr. Danka Majerčíková z Kysuckého múzea v Čadci, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, priblížila proces, akým sa tento unikát dostal do zbierkového fondu múzea: „V júli 1990 skúmala archeologička Marcela Ďurišová z Kysuckého múzea stredoveký cintorín v Radoli-Koscelisku.

Vytvorené: 11.05.2010 | čítať celý článok

Výstava : Výstroj a zbrane Československej armády po roku 1945

Výstava : Výstroj a zbrane Československej armády po roku 1945

Žilinský samosprávny kraj, Kysucké múzeum v Čadci, Vojenský historický ústav Bratislava a Vojenské historické múzeum v Piešťanoch Vás srdečne pozývajú na výstavu „Výstroj a zbrane Československej armády po roku 1945“. Výstava priblíži návštevníkom časť histórie vyzbrojovania Československej armády po skončení 2. Svetovej vojny.

Vytvorené: 21.09.2009 | čítať celý článok | Čitateľov: 4153

Mamut v Krásne nad Kysucou na obdiv každý utorok a štvrtok

Mamut v Krásne nad Kysucou na obdiv každý utorok a štvrtok

Čadca (13.8.2009) - Od 17. júna sa môže Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ďalej ŽSK), pýšiť prvou časťou Prírodovednej expozície, ktorej hlavnou atrakciou je replika mamutej samice v životnej veľkosti. Nová Prírodovedná expozícia v depozitári zbierkových predmetov v Krásne nad Kysucou vzniká spoluprácou Kysuckého múzea v Čadci, Liptovského múzea v Ružomberku, Oravského múzea v Oravskom Podzámku a Považského múzea v Žiline. Prírodovedná expozícia bude prezentovať prírodu severozápadného Slovenska. Keďže Kysucké múzeum zbierkami takého druhu nedisponuje, na vytvorenie skutočného obrazu prírody sa zapožičajú preparáty zvierat typické pre túto časť krajiny z Považského a Oravského múzea.

Vytvorené: 25.08.2009 | čítať celý článok | Autor: Kysuce | Čitateľov: 3310

Čadca : Sídelná štruktúra

Charakter osídľovania Čadce a jej okolia podmieňovala najmä valašská a kopaničiarska kolonizácia a odzrkadlil sa tu aj tvar a členitosť terénu, ktoré neumožňovali kompaktné osídlenie. Druhá výrazná etapa sídelného rozvoja spadá do troch posledných desaťročí 19. storočia a súvisí so stavbou Košicko - bohuminskej železnice. Tretie obdobie rozvoja Čadce spadá do medzivojnového obdobia, kedy začína výstavba nových budov, napr. obecný dom, otvorilo sa gymnázium.
čítať celý článok | Autor: Kysuce | Čitateľov: 1797